Συνέδρια

 
Η Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π. συνεπής στην εκπαίδευση και την προβολή θεμάτων που αφορούν στην Ψυχική Υγεία, πραγματοποιεί συνέδρια, συμπόσια και σεμινάρια. Ενδεικτική λίστα:

o 1990 Σεπτέμβριος: Πολεμικό Μουσείο: Ευρωπαϊκό Συνέδριο της ΕΥ.Ε.Δ.Ρ.Υ. και της Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π. με θέμα "'Aτομα με Ειδικές Ανάγκες"
o 1991 Πεντελικό: 1ο Πολυθεματικό Διεταιρικό Συμπόσιο Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π.
1992 Μάρτιος: Σεμίραμις: 2ο Πολυθεματικό Διεταιρικό Συμπόσιο Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π.
o 1992 Μάιος: Holiday Inn: 1ο Ιατροψυχολογικό Διεθνές Συνέδριο Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π.
o 1993 Απρίλιος: Holiday Inn: 2ο Ιατροψυχολογικό Διεθνές Συνέδριο Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π.
o 1993 Δεκέμβριος: Lendra Marriott: 3ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π.
o 1994 Δεκέμβριος: Novotel: 4ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π.
o 1995 Δεκέμβριος: Hilton: 8ο Πολυθεματικό Συμπόσιο Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π.
o 1995 Συμπόσιο Λακωνίας "Ψυχοπαιδαγωγική Ημερίδα"
o 1996 Μάιος: Hilton: 1ο Διεθνές Συμπόσιο Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π. με θέμα "Κατάθλιψη"
o 1996 Δεκέμβριος: Caravel: 9ο Πολυθεματικό Συμπόσιο Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π.
o 1997 Κέρκυρα: Στρογγυλό Τραπέζι "Παιδί και Διαζύγιο"
o 1997 Δεκέμβριος: Hilton: 10ο Πολυθεματικό Συμπόσιο Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π.
o 1998 Απρίλιος: Λευκωσία, Κύπρος: Σεμινάριο Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π. "Ειδικό Σχολείο"
o 2000 Ιανουάριος: Hilton: 2ο Διεθνές Συμπόσιο Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π. με θέμα "Κατάθλιψη, Alzheimer και Οικογενειακή Θεραπεία"
o 2006 Μάιος: Hilton: 11ο Διεθνές Συνέδριο “Ψυχολογία & Επικοινωνία, Φιλία & Ενότητα”
o 2007 Mάιος: Hilton: 12ο Διεθνές Συνέδριο “Ψυχολογικές & Νευροψυχιατρικές Διαταραχές σε Παιδιά, Εφήβους και Ενηλίκους”
o 2008 Mάιος: Hilton: 13ο Διεθνές Συνέδριο “Ψυχολογία, Νευροψυχιατρική & Κοινωνική Εργασία σε Μοντέρνες Κοινωνίες”
o 2009 Mάιος: Hilton: 14ο Διεθνές Συνέδριο “Νευροψυχιατρικές, Ψυχολογικές & Κοινωνικές Εξελίξεις στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης”
o 2010 Mάιος: Hilton: 15ο Διεθνές Συνέδριο “Νευροψυχιατρικές, Ψυχολογικές & Κοινωνικές Επιστήμες Σήμερα”

1 έως 4 ετήσια σεμινάρια από το 1990:
Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχιατρική
Ψυχοδιάγνωση
Συστημική Ψυχοθεραπεία
Παιδοψυχιατρική